STUDIA W JĘZYKU POLSKIM
Dział Nauczania
Kontakt:
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
+48 71 34 30 143, +48 71 375 22 55

 

Informacje o STUDIACH W JĘZYKU ANGIELSKIM dla osób, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, stałego pobytu w Polsce oraz Karty Polaka.

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Kontakt:
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 28 64, +48 71 375 28 77

Informacje o STUDIACH W JĘZYKU ANGIELSKIM dla osób, które posiadają obywatelstwo polskie.
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i Koordynatorzy kierunków anglojęzycznych:

https://international.uni.wroc.pl/en/study-english/programs-english