Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

 

Kandydatki i kandydaci! 

Witamy w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów!

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia i do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytet Wrocławski – jedyną na Dolnym Śląsku i jedną z dziesięciu w Polsce Uczelnię Badawczą! Tutaj, w IRK będziecie mogli zarejestrować się na studia - do wyboru jest ponad 100 kierunków studiów i 200 specjalności. W naszej ofercie znajdziecie kierunki humanistyczne, filologiczne, prawne i społeczne, ale także przyrodnicze, ścisłe i techniczne I stopnia (licencjackie i inżynierskie) , II stopnia (magisterskie), oraz programy kształcenia w 22 dyscyplinach w Szkole Doktorskiej i studia podyplomowe.

Na UWr spotkacie najlepszych wykładowców – zatrudniamy 2000 naukowców, w tym ponad 450 profesorów , także z zagranicznych uczelni. Dla 100 najlepszych  kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w ramach stypendium ,,Młody Badacz" mamy 1 mln zł do podziału już na 1 roku studiów! 

Odwiedź naszą stronę rekrutacyjną www.rekrutacja.uni.wroc.pl oraz pobierz informator dla kandydatów!

 

Do zobaczenia w październiku na Uniwersytecie Wrocławskim! 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uwaga Kandydaci,

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim zainteresowane dalszym procesem rekrutacji proszone są o złożenie kompletu dokumentów w terminie do 21 lipca 2021 r. Informacje o wymaganych dokumentach, miejscu ich  składania oraz godzinach pracy komisji znajdują się na www.rekrutacja.uni.wroc pod wybranymi kierunkami.

 

Osoby będące na liście rezerwowej nie składają teraz dokumentów. Zmiana statusu nastąpi 22 lipca o godz. 13.00.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Uwaga Kandydaci,

 

Przelewy z opłatą rekrutacyjną na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie można wykonać  do 8 lipca włącznie.

Zalecamy dokonanie płatności przez Paybynet lub przelew bankowy.

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata w terminie do  3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu przez kandydata. Kandydat nie ma możliwości samodzielnego oznaczenia w systemie faktu dokonania opłaty.

Nie ma potrzeby wysyłania potwierdzenia dokonania tej opłaty.

Nie ma znaczenia z czyjego konta jest dokonywana opłata ani jaki tytuł przelewu został wpisany.

 

Każdego dnia roboczego po godzinie 11 pobierane są z banku dane o wpłatach i oznaczane w IRK . 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jak zapisać się na studia?

 

Kandydaci na studia, którzy będą zdawali egzamin maturalny 2021 r. wypełniają obowiązkowo pola: rodzaj dokumentu (NOWA MATURA), rok uzyskania dokumentu (2021), kraj wydania.

Kandydaci posiadający maturę z lat ubiegłych wypełniają wszystkie pola.

Są to warunki konieczne do zapisania się na studia.

 

Kandydaci, którzy chcą zapisać się na poniższe kierunki dodatkowo w zakładce wykształcenie, w polu edytuj wyniki egzaminów oznaczają w kolumnie pierwszej „czy zdawany”  następujące przedmioty:

 

ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarnejęzyk angielski (pisemny) - poziom rozszerzony; język polski (pisemny) - poziom rozszerzony

ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne: język angielski (pisemny) - poziom rozszerzony

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE, I stopnia stacjonarne: biologia, chemia, filozofia, fizyka (fizyka i astronomia), geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż wybrany wcześniej) - przedmiot 1 do wyboru na poziomie rozszerzonym 

INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie):  matematyki na poziomie rozszerzonym lub podstawowym

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Jak dokonać opłaty z konta zagranicznego?

 

Aby dokonać przelewu z konta zagranicznego, poniżej podane zostały niezbędne informacje:

BANK:  Santander Bank Polska
IBAN: PL (przed indywidualnym numerem rachunku)

 

Kod SWIFT: WBKPPLPP 

 

 

 

 

 

campus