Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

 

Kandydatki i kandydaci! 

Witamy w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów!

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia i do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytet Wrocławski – jedyną na Dolnym Śląsku i jedną z dziesięciu w Polsce Uczelnię Badawczą! Tutaj, w IRK będziecie mogli zarejestrować się na studia - do wyboru jest ponad 100 kierunków studiów i 200 specjalności. W naszej ofercie znajdziecie kierunki humanistyczne, filologiczne, prawne i społeczne, ale także przyrodnicze, ścisłe i techniczne I stopnia (licencjackie i inżynierskie) , II stopnia (magisterskie), oraz programy kształcenia w 22 dyscyplinach w Szkole Doktorskiej i studia podyplomowe.

Na UWr spotkacie najlepszych wykładowców – zatrudniamy 2000 naukowców, w tym ponad 450 profesorów , także z zagranicznych uczelni. Dla 100 najlepszych  kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w ramach stypendium ,,Młody Badacz" mamy 1 mln zł do podziału już na 1 roku studiów! 

Odwiedź naszą stronę rekrutacyjną www.rekrutacja.uni.wroc.pl oraz pobierz informator dla kandydatów!

 

Do zobaczenia w październiku na Uniwersytecie Wrocławskim! 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jak zapisać się na studia?

 

Kandydaci na studia, którzy będą zdawali egzamin maturalny 2021 r. wypełniają obowiązkowo pola: rodzaj dokumentu (NOWA MATURA), rok uzyskania dokumentu (2021), kraj wydania.

Kandydaci posiadający maturę z lat ubiegłych wypełniają wszystkie pola.

Są to warunki konieczne do zapisania się na studia.

 

Kandydaci, którzy chcą zapisać się na poniższe kierunki dodatkowo w zakładce wykształcenie, w polu edytuj wyniki egzaminów oznaczają w kolumnie pierwszej „czy zdawany”  następujące przedmioty:

 

ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarnejęzyk angielski (pisemny) - poziom rozszerzony; język polski (pisemny) - poziom rozszerzony

ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne: język angielski (pisemny) - poziom rozszerzony

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE, I stopnia stacjonarne: biologia, chemia, filozofia, fizyka (fizyka i astronomia), geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż wybrany wcześniej) - przedmiot 1 do wyboru na poziomie rozszerzonym 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Jak dokonać opłaty z konta zagranicznego?

 

Aby dokonać przelewu z konta zagranicznego, poniżej podane zostały niezbędne informacje:

BANK:  Santander Bank Polska
IBAN: PL (przed indywidualnym numerem rachunku)

 

Kod SWIFT: WBKPPLPP