Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Kandydat, który chce zrezygnować z podjęcia studiów przesyła oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów na adres: Dział Nauczania, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław lub scan oświadczenie na adres e-mail: dzialnauczania@uwr.edu.pl, najpóźniej w terminie 5 dni od daty otrzymania statusu „kandydat przyjęty” w systemie IRKa dla postępowania rekrutacyjnego trwającego do dnia 30 sierpnia oraz w terminie 3 dni dla postępowania trwającego do końca września. 

--->OŚWIADCZENIE o rezygnacji<---

------------------------------------------------------------------ 

 

UWAGA kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia!

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają komplet wymaganych dokumentów. Ze względu na sytuację epidemiczną zalecamy ich dostarczenie kurierem lub pocztą na adres komisji rekrutacyjnej. Adresy komisji rekrutacyjnych można znaleźć w serwisie www.rekrutacja.uni.wroc.pl w zakładce MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW na wybranym kierunku studiów. Komplet dokumentów powinien dotrzeć do komisji najpóźniej w ostatnim dniu składania. W komplecie powinno być wydrukowane z systemu IRK 

 

i podpisane podanie oraz notarialnie poświadczone kopie wymaganych dokumentów.

 

 

------------------------------------------------------------------ 

   

 

UWAGA Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie 
ZDJĘCIA w systemie IRK można załączać również po 13 sierpnia 2020 r. (data zamknięcia systemu).

 

Należy natomiast pamiętać, że zdjęcie elektroniczne, po akceptacji uczelni, jest niezbędne do wydrukowania podania na studia. Podanie na studia będzie przyjmowane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w terminie 21, 24, 25, 26 sierpnia 2020 r.

 

 

------------------------------------------------------------------ 

  

 

15 maja 2020 r. rozpoczęliśmy internetową rejestrację kandydatów na studia jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej.

 

Data zamknięcia systemu IRK dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich zostanie dostosowana do terminu otrzymania wyników maturalnych przez tegorocznych maturzystów oraz daty ich publikacji w Krajowym Rejestrze Matur.

 

Harmonogram rekrutacji w roku 2020 będzie jednolity dla  tegorocznych maturzystów oraz maturzystów z wcześniejszych lat.

 

Szczegółowe harmonogramy zostaną  opublikowane na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl w zakładce harmonogram.

 

 

ZAPRASZAMY! 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

Jak zapisać się na studia?

 

Kandydaci na studia, którzy będą zdawali egzamin maturalny w czerwcu 2020 r. wypełniają obowiązkowo pola: rodzaj dokumentu (NOWA MATURA), rok uzyskania dokumentu (2020), kraj wydania.
Kandydaci posiadający maturę z lat ubiegłych wypełniają wszystkie pola.
Są to warunki konieczne do zapisania się na studia.

 

Kandydaci, którzy chcą zapisać się na poniższe kierunki dodatkowo w polu edytuj wyniki egzaminów wprowadzają następujące przedmioty:

 

ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarnejęzyk angielski (pisemny) - poziom rozszerzony; język polski (pisemny) - poziom rozszerzony

ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne: język angielski (pisemny) - poziom rozszerzony

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE, I stopnia stacjonarne: biologia, chemia, filozofia, fizyka (fizyka i astronomia), geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż wybrany wcześniej) - przedmiot 1 do wyboru na poziomie rozszerzonym

------------------------------------------------------------------ 

 

Jak dokonać opłaty z konta zagranicznego?

 

Aby dokonać przelewu z konta zagranicznego, poniżej podane zostały niezbędne informacje:

BANK:  Santander Bank Polska
 
IBAN: PL (przed indywidualnym numerem rachunku)

 

Kod SWIFT: WBKPPLPP