European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

 

 

 

15 maja 2020 r. rozpoczęliśmy internetową rejestrację kandydatów na studia jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej.

 

Data zamknięcia systemu IRK dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich zostanie dostosowana do terminu otrzymania wyników maturalnych przez tegorocznych maturzystów oraz daty ich publikacji w Krajowym Rejestrze Matur.

 

Harmonogram rekrutacji w roku 2020 będzie jednolity dla  tegorocznych maturzystów oraz maturzystów z wcześniejszych lat.

 

Szczegółowe harmonogramy zostaną  opublikowane na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl w zakładce harmonogram.

 

 

ZAPRASZAMY! 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Jak zapisać się na studia?

 

Kandydaci na studia, którzy będą zdawali egzamin maturalny w czerwcu 2020 r. wypełniają obowiązkowo pola: rodzaj dokumentu (NOWA MATURA), rok uzyskania dokumentu (2020), kraj wydania.
Kandydaci posiadający maturę z lat ubiegłych wypełniają wszystkie pola.
Są to warunki konieczne do zapisania się na studia.

 

Kandydaci, którzy chcą zapisać się na kierunek anglistyka, dodatkowo w polu edytuj wyniki egzaminów wybierają język angielski i język polski na poziomie rozszerzonym bez podawania wyników.