European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Szanowni Kandydaci

Dzień 14 sierpnia 2020 jest dniem wolnym od pracy na Uniwersytecie Wrocławskim.

Proszę pamiętać, że dnia 13 sierpnia o godz. 23:59 kończą się zapisy na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie stacjonarne i do tego dnia włącznie należy uiścić opłatę rekrutacyjną aby wziąć udział w kolejnych etapach rekrutacyjnych – liczy się termin wykonania przelewu a nie termin uwidocznienia opłaty w IRK.

Proszę mieć na uwadze fakt, że księgowanie wpłat rekrutacyjnych może trwać nawet 5 dni roboczych

Informujemy również, że tego dnia wpłaty rekrutacyjne nie będą księgowane w systemie rekrutacyjnym jednak nie dyskwalifikuje to Państwa z procesu rekrutacyjnego.

Zapraszamy ponownie do kontaktu 17 sierpnia.

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

UWAGA Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
ZDJĘCIA w systemie IRK można załączać również po 13 sierpnia 2020 r. (data zamknięcia systemu).

 

Należy natomiast pamiętać, że zdjęcie elektroniczne, po akceptacji uczelni, jest niezbędne do wydrukowania podania na studia. Podanie na studia będzie przyjmowane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w terminie 21, 24, 25, 26 sierpnia 2020 r.

 

 

------------------------------------------------------------------ 

  

 

15 maja 2020 r. rozpoczęliśmy internetową rejestrację kandydatów na studia jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej.

 

Data zamknięcia systemu IRK dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich zostanie dostosowana do terminu otrzymania wyników maturalnych przez tegorocznych maturzystów oraz daty ich publikacji w Krajowym Rejestrze Matur.

 

Harmonogram rekrutacji w roku 2020 będzie jednolity dla  tegorocznych maturzystów oraz maturzystów z wcześniejszych lat.

 

Szczegółowe harmonogramy zostaną  opublikowane na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl w zakładce harmonogram.

 

 

ZAPRASZAMY! 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

Jak zapisać się na studia?

 

Kandydaci na studia, którzy będą zdawali egzamin maturalny w czerwcu 2020 r. wypełniają obowiązkowo pola: rodzaj dokumentu (NOWA MATURA), rok uzyskania dokumentu (2020), kraj wydania.
Kandydaci posiadający maturę z lat ubiegłych wypełniają wszystkie pola.
Są to warunki konieczne do zapisania się na studia.

 

Kandydaci, którzy chcą zapisać się na poniższe kierunki dodatkowo w polu edytuj wyniki egzaminów wprowadzają następujące przedmioty:

 

ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne: język angielski (pisemny) - poziom rozszerzony; język polski (pisemny) - poziom rozszerzony

ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne: język angielski (pisemny) - poziom rozszerzony

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE, I stopnia stacjonarne: biologia, chemia, filozofia, fizyka (fizyka i astronomia), geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż wybrany wcześniej) - przedmiot 1 do wyboru na poziomie rozszerzonym

------------------------------------------------------------------ 

 

Jak dokonać opłaty z konta zagranicznego?

 

Aby dokonać przelewu z konta zagranicznego, poniżej podane zostały niezbędne informacje:

BANK:  Santander Bank Polska
 
IBAN: PL (przed indywidualnym numerem rachunku)

 

Kod SWIFT: WBKPPLPP